0532 207 55 19 - 0553 314 79 79 -onlinehurdaci@gmail.com tıklayınız.

Hurda Altın

Hurda >> Altın Hurda


Hurda Altın

Altın, kimyada Au sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte metalik bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.

ALTIN ÖZELLİKLERİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
Yoğunluk g/cm³ 19,3
Sıvı Haldeki Yoğunluk g/cm³ 17,31
Erime Noktası g/cm³ 1064,18
ATOM ÖZELLİKLERİ
Kristal Yapısı   Kübik
İyonlaşma Enerjisi kJ/mol 890,1
Atom Yarıçapı pm 135
TEMEL ÖZELLİKLERİ
Atom Numarası   79
Görünüşü ps/rpm Metalik Sarı
Elektron Düzeni   4f14 5d10 6s

Altın Hurda Bilgileri

  • Altın Yeryüzünde takı müchevver ve iletken sınıfı olarak kullanılmaktadır.
  • Günlük hayattımızda önemli rol oynar.
  • Altın elementi çok olduğundan fiyatı pahalı bir elementir..
Kullanırlık