0532 207 55 19 - 0553 314 79 79 -onlinehurdaci@gmail.com tıklayınız.

Hurda Bakır

Hurda >> Bakır Hurda


Hurda Bakır

Termik (kömür, fuel-oil, motorin, doğalgaz, jeotermal), hidrolik ve nükleer gibi çeşitli enerjilerden yararlanılarak üretilen elektrik enerjisi, genelde uzun mesafelere iletilir; şehir ve köy gibi yerleşim bölgelerine, sanayi tesislerine dağıtılır ve buralarda tüketilir. Çıplak iletkenler, baralar, yalıtılmış hava hattı ve yeraltı güç kabloları ve ek malzemeleri elektrik enerjisi iletim ve dağıtımının başlıca elemanlarıdır. Yakın zamana kadar, elektrik enerji iletim ve dağıtımında, bakır, uygun özellikleri nedeni ile bu alandaki ana iletken malzemesi olmuştu. Bakır, yüksek elektrik geçirgenliği, işlenebilme ve mekaniksel özellikleri iyi olan bir metaldir. Gümüşten sonra en iyi iletken metal bakırdır.

İnşaat Sanayii:
Bakır,inşaatlarda beton, kiriş ve yüzeylerin güçlendirilmesinde kullanılır.

Ulaşım Sanayii
Kimya
Kuyumculuk:
Bakır,dünyada çok bulunan bir madde olduğu için takı yapımında da kullanılır.

Boya sanayii

BAKIR ÖZELLİKLERİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
Yoğunluk g/cm³ 8,96
Sıvı Haldeki Yoğunluk g/cm³ 8,02
Erime Noktası °C
1084,62
ATOM ÖZELLİKLERİ
Kristal Yapısı   Kübik
İyonlaşma Enerjisi kJ/mol 762,5
Atom Yarıçapı pm 140
TEMEL ÖZELLİKLERİ
Atom Numarası   29
Görünüşü ps/rpm kahverengidir
Elektron Düzeni   Ar 3d10 4s1

Bakır Hurda Bilgileri

  • Bakır Yeryüzünde en çok bulunan elementler sınıfındadır.
  • Günlük hayattımızda önemli rol oynar.
  • Bakır elementi çok olduğundan fiyatı uygundur.
Kullanırlık