0532 207 55 19 - 0553 314 79 79 -onlinehurdaci@gmail.com tıklayınız.

Hurda Cam

Hurda >> Cam Hurda


Hurda Cam

Cam kelimesinin tozu geçmişte cam yapımında kullanılan,latince adı "glastum" olan bir orman çiçeğinin adından türediği tahminleri yaygındır.Diğer bir yaklaşım ise "cam" teriminin ingilizce (galcede) "glas sun" kelimesinden,bu kelimenin sözkonusu lisanlardaki anlamı olan "kehribar" dan geldiğidir.Cam genelde silisyum asidi;alkali veya toprak alkalili oksitler ve az bir oranda da renk verici oksitlerin karışımından meydana gelir.Cam kumu,soda veya potas,kireç ve renk verici veya ağaırtıcı maddelerden oluşan karışımın uygun koşullarda eritilmesiyle elde edilir. Silisyum asit doğada kuarz kumu (SiO2)olarak bulunmaktadır.Erime noktası yaklaşık 1800 derece düzeylerindedir.