0532 207 55 19 - 0553 314 79 79 -onlinehurdaci@gmail.com tıklayınız.

Hurda Demir

Hurda >> Demir Hurda

Hurda Demir

Demirin ilk kullanımına dair işaretler, mızrak uçları, bıçak ve süs eşyası şeklinde olup Sümerlere ve eski Mısırlılara kadar (yaklaşık M.Ö. 4000 yılları) dayanmaktadır. İlyada'da savaş silahları bronzdan yapılmasına karşın demir ingotlar ticarette kullanılmaktadır. Bazı kaynaklara göre o çağlarda demir, bakır'ın saflaştırılması sırasında bir yan ürün olarak ('sünger demir') ortaya çıkmakta ve devrin metalurji bilgisi, demiri yeni baştan üretmeye Orta Doğu'da giderek artan bir şekilde kullanıldığı görülür, fakat gene de bronzun yerini alamaz.

DEMİR ÖZELLİKLERİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
Yoğunluk g/cm³ 7,86
Sıvı Haldeki Yoğunluk g/cm³ 6,98
Erime Noktası g/cm³ 1538
ATOM ÖZELLİKLERİ
Kristal Yapısı   Kübik
İyonlaşma Enerjisi kJ/mol 762,5
Atom Yarıçapı pm 140
TEMEL ÖZELLİKLERİ
Atom Numarası   26
Görünüşü ps/rpm Metalik Gri
Elektron Düzeni   Ar 3d6 4s2

Demir Hurda Bilgileri

  • Demir Yeryüzünde en çok bulunan elementler sınıfındadır.
  • Günlük hayattımızda önemli rol oynar.
  • Demir elementi çok olduğundan fiyatı uygundur.
Kullanırlık