0532 207 55 19 - 0553 314 79 79 -onlinehurdaci@gmail.com tıklayınız.

Hurda

Hurda >> Hurda


Hurda

Kelimesinin tozu geçmişte hurda yapımında kullanılan,latince adı "glastum" olan bir orman çiçeğinin adından türediği tahminleri yaygındır.Diğer bir yaklaşım ise "hurda" teriminin ingilizce (galcede) "glas sun" kelimesinden,bu kelimenin sözkonusu lisanlardaki anlamı olan "kehribar" dan geldiğidir. genelde silisyum asidi;alkali veya toprak alkalili oksitler ve az bir oranda da renk verici oksitlerin karışımından meydana gelir. kumu,soda veya potas,kireç ve renk verici veya ağaırtıcı maddelerden oluşan karışımın uygun koşullarda eritilmesiyle elde edilir. Silisyum asit doğada kuarz kumu (SiO2)olarak bulunmaktadır.Erime noktası yaklaşık 1800 derece düzeylerindedir.